encyklopedia

Katalog procesów i ich szczegółowy opis

Przetwarzanie po zbiorach
Łuskanie
Czyszczenie i sortowanie
Produkcja płatków i kasz
Czyszczenie w zakładach pakowania
Produkcja nasion

UPRAWY