encyklopedia

Przetwarzanie po zbiorach

Jak działają linie do obróbki pożniwnej

Linia pożniwna służy do przetwarzania i późniejszego przechowywania plonów rolnych bezpośrednio po zbiorach. Jej celem jest pozbycie się z zebranych zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych określonej ilości niepożądanych zanieczyszczeń, obniżenie ich wilgotności do poziomu dopuszczalnego do przechowywania, a jednocześnie ujednolicenie różnych rodzajów surowców podczas zbioru. Jakość przetworzonych, przechowywanych i wysyłanych towarów można ocenić na podstawie ilości i rozkładu wielkości cząstek zanieczyszczeń, ciężaru właściwego i innych wskaźników, takich jak masa 1000 ziaren czy właściwości biochemiczne zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych. Ważnym monitorowanym parametrem jest również wilgotność, z którą związana jest temperatura i okres przydatności do spożycia towaru.

Towar odbierany jest w podziemnym, naziemnym lub częściowo zagłębionym koszu odbiorczym, w zależności od rodzaju linii pożniwnej i przetwarzanych plonów. Do czyszczenia stosowana jest czyszczalnia JCM Vibromax, która jest odpowiednia dla linii wymagających wyższej wydajności. Czyszczenie wstępne na sitach z aspiracją albo czyszczenie właściwe oddziela duże i drobne zanieczyszczenia oraz drobne ziarno.

Suszenie:
Zbiornik technologiczny zapewnia ciągłe pobieranie surowca do suszarni, gdzie wilgotność towaru jest obniżana do wymaganej wartości. W efekcie zboże może być przechowywane przez długi czas.

Przechowywanie i wysyłka:
Wysuszony towar jest przechowywany w silosach lub ładowany bezpośrednio na auta. Do przechowywania najczęściej używane są stalowe silosy cylindryczne, z płaskim dnem lub ze stożkowym lejem zasypowym.

TECHNOLOGIA

UPRAWY