JGD 05

JGD 05

JGD 08

JGD 08

JGD Oddzielacze kamieni

Oddzielacze kamieni JGD są przeznaczone do usuwania ciężkiej frakcji (kamieni, piasku) z głównego strumienia materiału (ziarna) w oparciu o różne ciężary właściwe obu frakcji. Materiał jest podawany na nachylony sitowy ekran, gdzie poprzez wibracje i przepływający strumień powietrza wytwarzana jest warstwa fluidalna, co prowadzi do rozwarstwienia czyszczonych materiałów na lekki na dole i ciężki na górze.

Z powodu oscylacji sita cięższy materiał (kamienie) z dna podnosi się na sicie. Lżejszy materiał na górze (warstwa fluidalna) spływa po sicie. Oczyszczony materiał i kamienie spadają przez klapy do lejków wylotowych. W zależności od materiału wejściowego należy dostosować nachylenie sit, amplitudę drgań, kąt rzutu materiału i ilość powietrza wywiewanego. Maszyna może również usuwać zanieczyszczenia o nieco innej gęstości nasypowej niż ziarno, np. rzepak, który wraz z kamieniami trafia do wylotu. Udział tych frakcji można regulować w sposób ciągły. Maszyna jest standardowo wyposażona w aspirację lekkich zanieczyszczeń z powierzchni złoża fluidalnego sortowanego materiału. Produkt końcowy jest zwykle oczyszczony powyżej czystości 99,9% możliwych do oddzielenia zanieczyszczeń i domieszek. Zasysane powietrze powinno być czyszczone. Maszyny mogą być dostarczane z recyrkulacją powietrza, aby ponownie wykorzystać do 90% powietrza, co zmniejsza ilość powietrza wylotowego przeznaczonego do oczyszczenia w filtrach lub separatorach cyklonowych.


Zalety:
 • Wysoka wydajność
 • Małe wymiary i kompaktowa konstrukcja
 • Łatwa instalacja, uruchomienie i obsługa
 • Minimalne wymagania konserwacyjne
 • Łatwa regulacja parametrów pracy
 • Niskie zużycie energii
 • Bezpyłowa praca
Możliwości użycia:
 • Młyny – oddzielanie kamieni, rozdzielanie ziarna na lekkie i ciężkie frakcje
 • Słodownie – oddzielanie kamieni od jęczmienia, słodu
 • Łuskanie – separacja obłuskanego i nieobłuskanego ziarna
 • Inne zakłady przetwórstwa spożywczego

Dane techniczne:
Typ maszyny JGD 03 05 08 12
WYDAJNOŚČ
Wydajność t/h 1,5-2,4 4-6 6-12 12-16
WYMIARY:
Długość mm 1350 1580 1850 1740
Szerokość mm 700 1020 1220 1660
Wysokość mm 1450 1760 1760 2030
POZOSTAŁE:
Całkowita powierzchnia sit 0,2 0,5 1,0 1,5
Zużycie powietrza - odsysanie m³/h 1440 3600 7200 10800
Masa kg 360 410 470 650
UWAGA
Rozměry a hmotnosti uvedeny bez ventilátoru. Výkon uveden na pšenici. Materiál vedený na odkaménkovač JGD musí být vyčištěn na sítech a vzduchem. Množství odsávaného vzduchu je větší pro těžší materiály (např. luštěniny) a menší pro lehké materiály (např. slunečnice).