Sponsoring

Wszyscy w JK Machinery jesteśmy w pełni świadomi naszej odpowiedzialności społecznej. Pomagamy tam, gdzie jest to potrzebne, zarówno indywidualnie, jak i jako firma. Aby to wsparcie miało sens i było wykorzystywane tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, ustaliliśmy podstawowe filary naszego sponsoringu. Staramy się, aby nasza współpraca z tymi podmiotami była długofalowa, a organizacje wiedziały, że mogą liczyć na nasze wsparcie na bieżąco. Jednocześnie naszym priorytetem jest dystrybucja pomocy pomiędzy różnorodnie ukierunkowane podmioty oraz jej dystrybucja regionalna na terenie całego kraju.
Nasza pomoc jest podziękowaniem dla wszystkich osób, które pracują w danych organizacjach i tym samym wnoszą nieocenioną wartość dodaną dla całego naszego społeczeństwa. Dziękujemy!

Wspieranie działań osób z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i mieszaną

SK KAPŘI

Pan Ivan Jůna z Jindřichova Hradca od 2001 roku prowadzi klub sportowy Kapř, który jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i mieszaną, zarówno wrodzoną, jak i po urazach. Dominującą treścią programu SK KAPŘI jest teoretyczna i praktyczna nauka pływania dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych ruchowo. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego instruktora przy pomocy wolontariuszy. Pływanie pomaga niepełnosprawnym klientom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, dostarcza nowych bodźców, a także niezwykłego doświadczenia przyjaźni i pracy zespołowej. Klub regularnie organizuje zawody pływackie dla sportowców niepełnosprawnych ruchowo. Do najbardziej znanych imprez należą zawody „Vajgarský kapr”.
Ivan Jůna wraz z innymi wolontariuszami współorganizuje również popularny obóz letni dla swoich podopiecznych.

Godna opieka i dostęp do osób w ostatnich chwilach ich życia

HOSPICJUM ŚW. STEFANA

Koniec życia to trudny, ale i ważny okres. Ważne dla tych, którzy odchodzą i tych, którzy zostają. Swoimi małymi środkiami staramy się przyczynić do tego, aby odejście było bardziej znośne i jak najbardziej godne.
W hospicjum wszyscy podopieczni mają zapewnioną całodobową niezbędną opiekę, rodzina i goście są mile widziani bez ograniczeń, klienci mają dostęp do biblioteki, warsztatów plastycznych, mogą poświęcić się muzyce. Wszystko jest dostosowane do przeżycia dobrego dnia.
Ogromny szacunek należy się wszystkim osobom, które uczestniczą w funkcjonowaniu i działalności hospicjum w Litoměřicach. Doceniamy Was!

Edukacja w systemie ochrony zdrowia

IKEM – Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej

Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej (IKEM) jest największą specjalistyczną kliniczną i naukową placówką badawczą w Republice Czeskiej.
Dzięki nauce cała ludzkość poczyniła ogromne postępy w opiece zdrowotnej. W JK Machinery doceniamy pracę ludzi z Instytutu Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej. Wierzymy, że donacja ma sens. Dlatego corocznie wspieramy działalność Centrum Edukacji Zawodowej Dawstwa Narządów IKEM.

Zajęcia rekreacyjne dzieci i młodzieży

DUKLA PRAHA

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA TÁBOR-KLOKOTY

Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość Ziemi zależy od naszych dzieci. Jednak nie wszystkie dzieci mają równe szanse na start. Dlatego zawsze będziemy wspierać dzieci w sensowniym spędzaniu czasu wolnego. Niezależnie od tego, czy chodzi o sport, kulturę czy inne grupy zainteresowań i stowarzyszenia.