JCR 05

JCR 05

JCR 08

JCR 08

JCR Powietrzno-sitowe sortowniki

Powietrzno-sitowe sortowniki JCR oczyszczają i klasyfikują materiał na sitach, wykorzystując powietrze przepływające przez sita. Ciężkie cząstki przechodzą przez sita, a cząstki o niskiej gęstości są unoszone i przechodzą przez sortownik wraz z większymi cząstkami.

Maszyna napędzana jest parą wibromotorów. Maszyna w podstawowej konfiguracji ma skrzynkę sitową wyposażoną w 2 rzędy sit, każdy rząd składa się z 3 sit. Takie ułożenie sit umożliwia sortowanie produktu do trzech frakcji i dwóch przepływów ponadgabarytowych. Sita są czyszczone za pomocą elastycznych kulek. Ilość powietrza przepływającego przez każde sito jest precyzyjnie regulowana. Duży wybór sit według sortowanego materiału wraz z precyzyjną regulacją ilości przepływającego powietrza gwarantują precyzyjne wymiarowanie w zależności od ciężaru właściwego. Produkt końcowy jest zazwyczaj oczyszczany do czystości powyżej 99,5%. Nachylenie skrzynki sitowej (prędkość przepływu produktu) jest regulowane. Dzięki specjalnemu urządzeniu podnoszącemu sita można łatwo wymienić. Aspirację maszyny zapewnia wentylator promieniowy (JVR). Wysysane powietrze należy oczyścić za pomocą separatora cyklonowego lub filtra. Wykorzystanie poszczególnych frakcji zależy od jakości czyszczonego materiału oraz wyboru sit i ilości przepływu powietrza.

Surowce przetwarzane na powietrzno-sitowym sortowniku JCR powinny być odpowiednio wstępnie oczyszczone, aby uzyskać jak najlepsze wyniki sortowania. Do czyszczenia małych nasion i materiału siewnego zaleca się uzupełnienie sortownika JCR o stół grawitacyjny JGT.


Zalety:
 • Dokładne rozdzielenie czyszczonego materiału
 • Łatwe czyszczenie całej maszyny
 • Małe wymiary i kompaktowy układ
 • Niskie zużycie energii
 • Łatwa i szybka wymiana sit
Możliwości użycia:
 • Maszyna do sortowania i czyszczenia w liniach do małych nasion i maku
 • Maszyna sortująca w liniach do usuwania łusek
 • Sortownik do kaszy w młynach
 • Maszyna do sortowania w liniach do mielenia mąki razowej
 • Maszyna do czyszczenia i sortowania zbóż i materiału siewnego, w tym kalibrowania
 • Sortowanie i czyszczenie materiałów technicznych, takich jak różne tworzywa sztuczne, kruszona guma, rozdrobnione wytłoczki itp.

Dane techniczne:
Typ maszyny JCR 05 08
WYDAJNOŚČ
Zboża (pszenica, owies) t/h 0,6 2
Trawa t/h 0,3 1
Małe nasiona t/h 0,15 0,5
WYMIARY:
Długość mm 2030 2670
Szerokość mm 950 1255
Wysokość mm 1800 1955
POZOSTAŁE:
Całkowita powierzchnia sit 1 2,1
Pobór mocy kW 0,5 1,1
Moc wentylatora kW 4 7,5
Masa kg 400 650
UWAGA
Parametry wydajności maszyn mają charakter informacyjny, różnią się w zależności od rodzaju, jakości, wilgotność i zawartości zanieczyszczeń w przetwarzanym produkcie.