encyklopedia

Czyszczenie w pakowalniach

Jak działają linie do czyszczenia w pakowalniach

Pakowalnie wchodzące w skład większych firm logistycznych zapewniają swoim klientom odbiór towaru, jego sortowanie, rejestrację, przepakowywanie w uzgodnione opakowanie, etykietowanie i znakowanie, pakowanie towaru w opakowania zbiorcze, magazynowanie i późniejszą wysyłkę.

Specjalistyczne firmy zajmujące się pakowaniem żywności często koncentrują się również na dalszym wzroście wartości przetwarzanego towaru. Może to być czyszczenie, kalibracja, ale także łuskanie, prażenie, flokulacja lub inne technologie przetwarzania żywności.

Podstawowymi maszynami do czyszczenia i sortowania w zakładach pakowania żywności są modułowe czyszczalnie VibroMAX JCM, lub czyszczalnie VibroCompact JCC. Maszyny te są zwykle uzupełniane przez odkamieniacze JGD lub pneumatyczne stoły do ​​sortowania JGT, detektory metali lub specjalistyczne urządzenia rentgenowskie. W nowoczesnym centrum pakowania na końcowym i kontrolnym stanowisku czyszczenia powinien zawsze znajdować się sortownik optyczny . Do delikatnego transportu produktów używa się specjalne przenośniki – wolnoobrotowe elewatory kubełkowe JTE.L lub przenośniki taśmowe JTB.

TECHNOLOGIA

UPRAWY