Linie do produkcji nasiennej

Produkcja wysokiej jakości nasion musi gwarantować, że nasiona są zdrowe, wolne od szkodników, o znormalizowanych wymiarach, a czasami dodatkowo zaprawiane. Maszyny linii nasiennych muszą zapewniać minimalne straty nasion nie uszkadzając ich podczas procesu produkcyjnego. Technologia jest do tego dostosowywana poprzez delikatny transport.

JK Machinery jest jednym z najważniejszych czeskich producentów sprzętu do obróbki pożniwnej..

Swoim klientom i partnerom biznesowym oferujemy:

  • unikalną wiedzę i ponad trzydziestoletnie doświadczenie w projektowaniu optymalnych rozwiązań
  • własne laboratorium badawcze do określania i gwarantowania końcowej wydajności i parametrów dostarczanego sprzętu
  • nowatorskie konstrukcyjnie, niezwykle proste i intuicyjne urządzenia
  • rozwiązania dla małych rolników, rolników ekologicznych, ale także dużych firm i przedsiębiorstw spożywczych
  • dostawy pod klucz pojedynczych maszyn lub kompletnych projektów
  • uruchomienie i szkolenie operatorów
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

CZY WIESZ, ŻE … ?

Linie do produkcji nasion mogą łączyć wiele sposobów czyszczenia i sortowania - np. wymiarowe: aerodynamiczne, magnetyczne lub według koloru czy ciężaru właściwego?