Mała linia do łuskania orkiszu

Linia służy do łuskania a następnie czyszczenia zbóż, zwłaszcza orkiszu, ale także np. pszenicy jednoziarnistej lub dwuziarnistej.

JK Machinery jest jednym z najważniejszych czeskich producentów sprzętu do obróbki pożniwnej. Oferuje swoim klientom w wielu krajach indywidualne dostawy maszyn oraz kompletne rozwiązania linii pożniwnych pod klucz.

Opis małej linii do łuskania orkiszu

Czyszczenie i łuskanie:

Przed procesem łuskania bardzo ważne jest dobre oczyszczenie łuskanego materiału. Czyszczenie na sitach zapewnia czyszczalnia JCC VibroCompact. Po oczyszczeniu ziarno trafia do łuskarki JHC, gdzie łuska zostaje oddzielona od ziarna. Łuskane ziarno trafia do czyszczalni JCC VibroCompact, która oddziela niełuskane ziarna na górnym sicie, a łuski i złomki na dolnym sicie. Lekkie łuski są oddzielane przez aspirację, która jest częścią maszyny.