Linia do produkcji płatków

Linia służy do produkcji płatków owsianych.

Produkcja płatków owsianych jest technologicznie stosunkowo wymagającym procesem mielenia, w którym wykorzystuje się procesy mechaniczne i hydrotermalne tak, że ze zbóż powstają strawne i stabilne chemicznie płatki do bezpośredniego spożycia lub do dalszego przetworzenia, np. do produkcji batoników musli. Owsiankę należy ustabilizować, aby można ją było przechowywać przez długi czas bez zmiany jakości. Technologia umożliwia również flokulację innych rodzajów zbóż, takich jak orkisz czy pszenica.

JK Machinery jest jednym z najważniejszych czeskich producentów sprzętu do obróbki pożniwnej. Oferuje swoim klientom w wielu krajach indywidualne dostawy maszyn oraz kompletne rozwiązania linii pożniwnych pod klucz.

Opis linii do produkcji płatków

Odbiór i czyszczenie:

W przypadku płatków wysokiej jakości konieczne jest użycie wysokiej jakości surowca wejściowego. Czyszczalnia służy do czyszczania i oddzielania domieszek. Podstawowe maszyny czyszczalni to czyszczalnia z aspiracją VibroMAX JCM, urządzenie do usuwania kamieni JGD oraz tryjer JCT.

Łuskanie:

Łuskarka pozioma JHS usuwa powłokę i wierzchnią warstwę ziarna zawierającą mikotoksyny, takie jak aflatoksyny lub fuzaria.

Czyszczenie po łuskaniu:
Po procesie łuskania surowiec przeznaczony do flokulacji jest czyszczony na czyszczalni sitowej VibroCompact JCC w celu usunięcia łusek i drobnych zanieczyszczeń. Następnie następuje końcowe czyszczenie na pneumatycznym stole sortującym JGT, z którego usuwane są niestandardowe ziarna, zaatakowane przez szkodniki lub zasuszone.

Parowanie, flokulacja i suszenie:
Przed właściwą flokulacją na stole mielącym ziarno jest poddawane obróbce hydrotermicznej w celu odpowiedniego ugotowania i zapewnienia stabilności chemicznej. Służą do tego ślimaki parowe i kolumna hydrotermalna z precyzyjnie kontrolowanym dozowaniem wilgotności i temperatury. Po wyciśnięciu płatki są suszone w celu osiągnięcia wilgotności przechowalniczej.

Pakowanie i wysyłka:

Przed zapakowaniem do worków płatki przechodzą przez kontrolny przesiew na maszynie VibroCompact JCC.