Linia do łuskania słonecznika (do tłoczenia oleju)

Linia przeznaczona jest do usuwania łuski ze słonecznika przed tłoczeniem oleju.

Linia przetwarza nasiona słonecznika, z którego następnie tłoczony jest olej.

JK Machinery jest jednym z najważniejszych czeskich producentów sprzętu do obróbki pożniwnej. Oferuje swoim klientom w wielu krajach indywidualne dostawy maszyn oraz kompletne rozwiązania linii pożniwnych pod klucz.

Opis linii do łuskania słonecznika (do tłoczenia oleju)

Odbiór i czyszczenie:

Czyszczalnia JCM VibroMAX ze wstępnym czyszczeniem aspiracyjnym czyści słonecznik z większych i mniejszych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu słonecznik jest sortowany. Maszyna JCM VibroMAX zapewnia wymiarowe spektrum nasion nadających się do łuskania. Następnie następuje odkamienianie za pomocą odkamieniacza JGD.

Łuskanie:
Proces łuskania przeprowadza łuskarka udarowa JHI. Skrzynka aspiracyjna JAB zapewnia podstawowe oddzielenie łuski za pomocą strumienia powietrza.

Czyszczenie po łuskaniu i pakowanie:
Po procesie łuskania słonecznik jest czyszczony na czyszczalni JCM VibroMAX. Łuski są usuwane na koncentratorze grawitacyjnym JGC. Tak przygotowany słonecznik nadaje się już do tłoczenia oleju.