Linia do łuskania słonecznika (do celów spożywczych)

Linia przeznaczona do produkcji ziaren słonecznika dla przemysłu spożywczego.

Linia przetwarza słonecznik spożywczy lub oleisty, z którego uzyskuje się czyste pestki.

JK Machinery jest jednym z najważniejszych czeskich producentów sprzętu do obróbki pożniwnej. Oferuje swoim klientom w wielu krajach indywidualne dostawy maszyn oraz kompletne rozwiązania linii pożniwnych pod klucz.

Opis linii do łuskania słonecznika (do celów spożywczych)

Odbiór i czyszczenie:

Czyszczalnia JCM VibroMAX ze wstępnym czyszczeniem aspiracyjnym czyści słonecznik z większych i mniejszych zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu słonecznik jest sortowany. Maszyna JCM VibroMAX zapewnia wymiarowe spektrum nasion nadających się do łuskania. Następnie następuje odkamienianie za pomocą odkamieniacza JGD.

Łuskanie:

Samo łuskanie poprzedza cylindryczny trier JCT do usuwania długich zanieczyszczeń. Proces łuskania przeprowadza łuskarka udarowa JHI. Skrzynka aspiracyjna JAB zapewnia podstawowe oddzielenie łuski za pomocą strumienia powietrza.

Czyszczenie po łuskaniu i pakowanie:
Po procesie łuskania słonecznik jest czyszczony na czyszczalni JCM VibroMAX. Łuski są usuwane na koncentratorze grawitacyjnym JGC. Inne maszyny czyszczące, które umożliwiają usuwanie okruchów, łusek i nieobranych ziaren, to sortownik sitowo powietrzny JCR i stół do sortowania pneumatycznego JGT. Ostatnią maszyną w tej technologii jest sortownik optyczny, który wykonuje końcowe czyszczenie do ostatecznej czystości. Pakowanie odbywa się zwykle w worki lub big bagi.