Linia do kalibracji nasion kukurydzy

Linia służy do czyszczenia i kalibracji kukurydzy na nasiona.

JK Machinery jest jednym z najważniejszych czeskich producentów sprzętu do obróbki pożniwnej. Oferuje swoim klientom w wielu krajach indywidualne dostawy maszyn oraz kompletne rozwiązania linii pożniwnych pod klucz.

Opis linii do kalibracji nasion kukurydzy

Odbiór i czyszczenie:

Czyszczenie z większych i mniejszych domieszek zapewnia czyszczalnia JCM VibroMAX z wstępnym czyszczeniem aspiracyjnym.

Kalibracja:

Modułowy sortownik JCM VibroMAX kalibruje ziarna według wielkości. Ziarna są podzielone na trzy frakcje – małą, średnią i dużą. Małe i średnie frakcje są dalej sortowane według grubości ziarna na trzy frakcje na sortowniku sitowym JCC VibroCompact. Każda uzyskana frakcja jest pakowana w worki.