Przebudowa linii pożniwnej i budowa silosów – ZD Zderaz