Przebudowa linii pożniwnej i budowa silosów – ZD Zderaz

Zmiany w ruchu drogowym

Nowa droga dojazdowa do naszej fabryki w miejscowości Tábor