Dostawa i montaż linii pożniwnej, łącznie z suszarnią