Linia pożniwna

Klient
ZoD Podhradí, Czechy
Lokalizacja
Choustník, Czechy
Rok realizacji
2014
Opis / Podstawowy opis linii

Linia pożniwna w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Choustník w regionie Tábor służy do przyjmowania, czyszczenia i suszenia produktów rolnych. Kosz odbiorczy służy do odbioru, z którego towar transportowany jest elewatorem. Dalej ziarno jest transportowane do czyszczalni sitowej PVT 1020 (JCM 10122.C1P0A2) umieszczonej na typowej konstrukcji. Oczyszczony materiał trafia bezpośrednio do jednego z czterech silosów magazynujących. Jeśli jednak jest wilgotny i wymaga dosuszenia, jest składowany w jednym z sześciu pojemników przeładunkowych. Suszenie realizuje suszarnia pracy ciągłej NECO D1690 na propan-butan. Szybkość przechodzenia ziarna przez suszarnię jest regulowana automatycznie przez układ sterowania. Suszone ziarno transportowane jest przenośnikiem ślimakowym z powrotem na halę. Oczyszczony i wysuszony materiał jest przechowywany w silosach o dużej pojemności oraz w podjazdowych silosach ekspedycyjnych do bezpośredniej wysyłki. Materiał jest do nich transportowany bezpośrednio z oczyszczalni lub z silosów magazynowych.


Maszyny w linii

Technologie w linii


Masz pytanie?

Nasi specjaliści są gotowi do pomocy.


Masz pytanie?

Nasi specjaliści są gotowi do pomocy.