encyklopedia

Pszenżyto

Název Pszenżyto (Triticosecale)
Vědecká klasifikace
Říše CZ (LAT) Rostliny (Plantae)
Podříše CZ (LAT) Cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení CZ (LAT) Krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída CZ (LAT) Jednoděložné (Liliopsida)
Ŕád CZ (LAT) Lipnicotvaré (Poales)
Čeleď CZ (LAT) Lipnicovité (Poaceae)
Rod CZ (LAT) Tritikale (Triticosecale)
Druh CZ (LAT) Tritikale (x Triticosecale)
Oblast původu Vyšlechtěno v Anglii
Biologická charakteristika
Velikost rostliny [cm] 80 – 160
Délka zrna [mm] 5 – 8,5
Šířka zrna [mm] 2 – 3
Tloušťka zrna [mm] 2 – 3
Chemická charakteristika
Bílkoviny [%] 12,5 – 18
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování
Vlhkost pro sklizeň [%] 15 – 20
Vlhkost skladovací [%] do 14
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] 650 – 750
Hmotnost tisíce semen [g/1000 semen] 30 – 50
Výnos (hektarový) [t/ha] 2 – 7
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) 130 – 250 kg/ha
Zajímavosti
Využitelné části plodiny Celá nadzemní část rostliny
Využití plodiny Pečení chleba; krmivo, výroba bioetanolu; výroba whiskey

TECHNOLOGIA

UPRAWY