Aktualności

12. 12. 2017

Zmiana nazw maszyn JK Machinery

W 2017 roku JK Machinery zmieniło nazewnictwo wszystkich produkowanych maszyn. Głównym powodem było dążenie do ujednolicenia nazewnictwa, jego systematyzacji i łatwiejs ...