encyklopedia

Łuskanie

Jak działają linie do łuskania

Intensywne łuskanie i ścieranie ziaren to proces zwiększania wartości ziarna. Celem jest usunięcie łuski i ewentualnie zewnętrznych warstw ziarna. Istnieje możliwość złuszczania poprzez ścieranie, cięcie, uderzeniowo lub za pomocą innych technologii wykorzystujących ciepło, wodę, chemikalia itp.

Przyczyną stosowania technologii łuskania jest bezpośredni wzrost wartości dodanej towaru, a tym samym osiągnięcie wyższej ceny produktu finalnego. Innym powodem jest użycie tej technologii przed dalszym przetworzeniem towaru na linii produkcyjnej żywności lub paszy. Przykładem jest zastosowanie łuskania na linii do produkcji płatków owsianych lub na linii tłoczenia oleju, gdzie łuskanie może wpływać zarówno na jakość samego oleju, jak i w szczególności na jakość makuchów, które są ważnym surowcem do produkcji pasz.

Łuskanie dotyczy upraw takich jak zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe, ale także inne rośliny techniczne lub egzotyczne.

Podstawowe łuskarki to:
Łuskarka pozioma JHP
Pozioma zdzieraczka JHS
Łuskarka udarowa JHI
Łuskarka dyskowa JHD
– Łuskarka pionowa JHV
Łuskarka kompaktowa JHC
– Wytrząsacz (kłosownik, oddzielacz ości) JHA

Łuskarki poziome
Łuskarki poziome JHP służą do powierzchniowego łuskania i czyszczenia zbóż lub roślin strączkowych przed ich dalszą obróbką. Służą do intensywnego łuskania zewnętrznej łuski ziaren, np. żyta przed mieleniem w młynach, usuwania ości z owsa w płatkarniach itp. Elementem łuskającym jest kamienny płaszcz łuskający, na który kierowany jest materiał za pomocą obracających się łopatek. Końcowym wypadem, (zwykle do komory aspiracyjnej) wypada mieszanina ziaren i łusek. Łuskarki poziome przeznaczone są do łuskania następujących roślin: żyta, owsa, orkiszu, pszenicy jednoziarnistej, pszenicy dwuziarnistej, grochu, soczewicy i innych.

 

Poziome zdzieraczki
Poziome zdzieraczki JHS służą do powierzchniowego czyszczenia zbóż lub roślin strączkowych przed ich dalszą obróbką. Element łuszczący to płaszcz zdzierający wykonany z blachy perforowanej, na który jest kierowany materiał poprzez obracające się łopatki. Końcowym wypadem, (zwykle do komory aspiracyjnej) wypada mieszanina ziaren i łusek. Wysypem pod płaszczem (kosz zbiorczy) wypadają łuski i pokruszone nasiona. Poziome zdzieraczki JHS służą do czyszczenia powierzchni pszenicy. W ten sposób usuwa się zewnętrzne warstwy pokrycia ziarna i woski. Ponadto mogą być używane do wytrząsania jęczmienia, usuwania wosków z kminku, kłosowania pszenicy orkiszowej, ryżu (niełuskanego) lub ogólnie do czyszczenia powierzchni i polerowania zbóż i roślin strączkowych.

 

Łuskarki uderzeniowe
Łuskarki udarowe JHI służą do łuskania nasion oleistych lub zbóż, w których rdzeń nie jest mocno przytwierdzony do łuski. Łuskanie odbywa się na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej uderzenia lecącego ziarna. Łuskarki JHI służą do łuskania surowców, które zostały już oczyszczone i posortowane (skalibrowane). Po łuskaniu konieczne jest rozdzielenie łusek, fragmentów ziaren, całych ziaren i niełuskanych ziaren. Maszyna nie nadaje się do obierania nasion, których łuska mocno przylega do rdzenia.
Łuskarki udarowe przeznaczone są do łuskania nasion oleistych np. słonecznika, konopi, moringi, orzeszków piniowych, nasion wiśni, a także do łuskania zbóż np. owsa, orkiszu, pszenicy jednoziarnistej i dwuziarnistej. Wyłuskany surowiec jest najczęściej używany do bezpośredniego spożycia całych ziaren lub może byś przeznaczony do innych operacji w przetwórstwie żywieniowym lub paszowym.

 

Łuskarki dyskowe
Łuskarki dyskowe JHD służą do oddzielania łusek nasion, które nie przylegają mocno do ziarna.
Łuskanie odbywa się w szczelinie między obracającym się a stojącym dyskiem. Materiał wpada przez otwór w środku dysku i wylatuje na całym obwodzie. Możliwe jest zastosowanie różnych kombinacji tarcz łuskających – np. stal, guma, korund. Tarcza obrotowa osadzona jest w łożyskach tocznych o dużej nośności. Nieobrotowy dysk można przesuwać w pionie. Zbliżając ją do obracającego się dysku lub oddalając się od niego, zmienia się wielkość dystansu , tj. szczelinę między dwoma dyskami. Powierzchnia wirnika i stojana zmienia się w zależności od rodzaju łuskanego surowca. Ustawienie optymalnej szczeliny pomiędzy wirnikiem a stojanem łuskarki dyskowej zależy od uziarnienia danego surowca. Surowiec należy równomiernie dozować do łuskarki dyskowej. Surowiec doprowadzony do procesu łuskania musi być bardzo dobrze oczyszczony, przede wszystkim musi być wolny od kamieni, które mogą uszkodzić dysk tworzywowy, a nasiona należy posortować według wielkości (skalibrować). Łuskarki dyskowe zostały zaprojektowane specjalnie do łuskania gryki i prosa.

 

Łuskarka pionowa
Łuskarki pionowe JHV służą do intensywnego łuskania zbóż i roślin strączkowych. Łuskanie produktu odbywa się w przestrzeni między pionowymi ściernicami zamontowanymi na wale a okrągłym sitem. Powietrze przepływa przez wydrążony wał, który chłodzi łuskany produkt. Regulacja mocy i intensywności łuskania odbywa się na wlocie do maszyny. Maszyna musi być podłączona do zewnętrznej aspiracji, która w sposób ciągły usuwa wyłuskany materiał. Łuskarki pionowe przeznaczone są do łuskania jęczmienia przy produkcji kaszy, a także do łuskania soczewicy, pszenicy, żyta, sorgo, grochu, ryżu itp.

 

Łuskarka kompaktowa
Łuskarkii kompaktowe JHC działają na zasadzie poziomej osi. Łuskany materiał podawany jest do obracającego się wirnika, który z dużą prędkością kieruje ziarnana na specjalny pierścień udarowy z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego, na którym w wyniku uderzenia odrywana jest zewnętrzna powłoka ziarna. Ta metoda łuskania jest wydajna i energooszczędna. Łuskarki JHC przeznaczone są do łuskania zbóż, w szczególności orkiszu, pszenicy jednoziarnistej, dwuziarnistej i owsa.

 

Wytrząsacz (kłosownik, oddzielacz ości)
Wytrząsacze (kłosowniki) JHA są przeznaczone do wymłucenia i przygotowania nasion przed czyszczeniem. Maszyna składa się ze stalowej obudowy, w której umieszczony jest obracający się wał ze stalowymi palcami. Kąt pochylenia palcy powoduje że wewnątrz szafki odbywa się proces kruszenia, mielenia kłosa i rozdrabniania. O sile i intensywności obróbki materiału decyduje ustawienie żaluzji na wejściu.

W przypadku instalowania wytrząsacza JHA (kłosownika) jako oddzielnej maszyny, zaleca się użycie aspiracji na wyjściu z maszyny. Podczas instalowania maszyny na wejściu do modułowej czyszczalni JCM VibroMAX zaleca się zainstalowanie bypassa do czyszczenia bez wytrząsacza..
Wytrząsacze JHA (kłosowniki) są przeznaczone do wytrząsania jęczmienia, młucenia pszenicy, usuwania włosków owsianych i rozdrabniania pęczków nasion.